Tveføtrud Næringsområde

Veiviser: Forsiden / Tveføtrud Næringsområde

Tveføtrud Gård ønsker å utvikle et næringsområde for lokalt næringsliv eventuelt med kro og bensinstasjon. Dette er et område på ca. 40 daa som ligger mellom Kongsrud grendehus og Åsmundrudkrysset, syd for RV 280.

For mer informasjon se kart over planområdet og varsel om oppstart av regulering.

Ønsker du mer informasjon om planene eller er du interessert i tomt på området, ta kontakt med Trond Thorseth, tlf 92 62 60 84 eller